Kiirusta pukkaa, mutta syntyykö tulosta?

”Kaikki uusi jää keksimättä ja kokeilematta.” Näin vastattiin viestintäseminaarin ennakkokyselyn kysymykseen, miten kiire vaikuttaa työhösi. Kuulosti tosi huolestuttavalta yrityksen kehittymisen ja sitä kautta tuloksen tekemisen kannalta.

Kiireen vaikutus näkyy vastausten mukaan myös siinä, ettei ole aikaa perehtyä asioihin, tehdään virheitä, unohdetaan sovittuja asioita ja lopputuloksena asiakas saa huonoa palvelua.

Tein kyselyn Kiinteistöalan koulutuskeskuksen järjestämää viestintäseminaaria varten. Kyselyllä ei tavoiteltu mitään tieteellisiä laatuvaateita, vaan haluttiin nostaa esiin keskustelunaiheita viestinnän kehittämiseksi yrityksissä.

Vastausten perusteella viestintäasiat tuntuivat olevan hyvin hanskassa, mutta se kävi selväksi, että jatkuva kiire häiritsee pahanpäiväisesti työntekoa. Pahimmillaan pää kuulemma tuntuu räjähtävän, eikä itkukaan ole kaukana.

Monissa firmoissa olisi varmastikin pysähtymisen paikka, jotta voitaisiin miettiä, mikä on oikeasti olennaista toimintaa tuloksen tekemisen kannalta. Ja kun kiinteistö- ja rakennusalan yrityksistä on kyse, on sanomattakin selvää, että asiakkuuden hoito pitäisi olla arvoasteikolla kärkipäässä. Mainetta ei kannattaisi tuhria kiireen vuoksi.

Yksittäinen työntekijä ei tietenkään pysty yrityksen linjaa muuttamaan, mutta ainakin hän voi esimiehensä kanssa käydä keskustelua omista tehtävistään, jos kiire hallitsee liikaa työn tekemistä.

Ja jos esimies on ymmärtämätön, ei kannata ainakaan kovin monia itkuja pirautella, vaan pysähtyä omassa elämässään miettimään, mikä on oikeasti olennaista omien tavoitteiden kannalta.

Kiireen alttarille ei kannata omaa hyvinvointiaan uhrata. Suomesta löytyy monia yrityksiä, jotka ovat jo ymmärtäneet, että tulosta ei synny juosten kusten, vaan siten, että annetaan aikaa myös ajattelulle.

Päivi Karvinen