Naisen sivuuttaminen asiantuntijana on hukkaan heitetty voimavara

Mika Lilli nosti Hesarissa (mielipide 18.2.) esiin tärkeän kysymyksen. On suorastaan kansantaloudellista vastuuttomuutta olla nostamatta esiin naisten osaamista yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Itse törmäsin vastaavanlaiseen tilanteeseen eräässä rakennusalan julkaisussa, jossa pohdittiin asumisen tulevaisuutta. Viidestä asiantuntijasta vain yksi oli nainen. Ihmettelin ääneen asiaa julkaisusta vastanneelle miesjohtajalle, joka hämmentyneenä totesi, ettei äkkiseltään ollut tullut toista naista mieleen.

Julkaisun arvo ainakin minun silmissäni laski juuri siksi, ettei naisia oltu kuultu asiassa, jossa naisen rooli on yhtä tärkeä kuin miehen. Julkaisuun valitut asiantuntijamiehet olivat mielestäni laaja-alaisesti ajattelevia miehiä, mutta mies ei voi korvata naisnäkökulmaa aivan kuten ei nainenkaan voi korvata miesnäkökulmaa. Molempia tarvitaan.

Huolehtimalla siitä, että miesten ja naisten määrä asiantuntijoina pidetään tasapuolisena, saadaan nostetuksi esiin myös uusia naisia ja kasvatetaan yleistä tietoisuutta naisten osaamisesta. Siten on jatkossa helpompi myös muistaa naisasiantuntijoiden olemassaolo.

Tämän hetken valinnoilla vaikutetaan myös pitkälle tulevaisuuteen kaikkien meidän tyttärien elämään.

Toivon, että tyttäreni asiantuntijuutta arvostettaisiin tulevaisuudessa niin paljon, että hän voisi rauhassa tehdä sitä missä on hyvä, eikä joutuisi käyttämään voimiaan sen miettimiseen, miten pääsee asiantuntijana esiin miesten varjosta. Edellä kerrottu ja Mika Lillin esiin nostama esimerkki puhuu karua tosiasiaa siitä, että ihan vielä ei olla tässä tilanteessa.

Meillä ei pienenä maana globaalissa taloudessa yksinkertaisesti ole varaa siihen, että hyvää asiantuntemusta jää hyödyntämättä yhteiskunnan kehittämisessä vain siksi, ettei kenelläkään tule mieleen muita kuin miehiä asiantuntijoina.

Päivi Karvinen