Vuokra-asumisesta meillä ja muualla

Haastattelin taannoin Ruotsin vuokralaisten etujärjestön johtajaa Anders Konradssonia. Hän kertoi, että naapurissa mitä todennäköisimmin poistuu vuokrasääntely ensi vuoden alussa.

Prosessi on lähtenyt liikkeelle siitä, kun yksityiset vuokranantajat ovat kannelleet EU:hun, että vuokrasääntely tuo kilpailuetua kunnallisille vuokra-asuntojen omistajille. Vuokralaisten etujärjestö käynnisti asiasta pikaisesti neuvottelut jotta saataisiin aikaan kompromissiratkaisu ennen kuin EU tekee linjauksensa.

Neuvotteluissa päädyttiinkin ratkaisuun, jossa vuokria ei enää jatkossa verrattaisi kunnallisten asuntojen vuokriin vaan hintataso neuvoteltaisiin noudattamaan yhteisesti sovittua vuokratasoa. Vuokralaisten etujärjestö olisi mukana neuvottelemassa hintatasosta ja Konradssonin mukaan aikoo myös pitää huolta, että vuokrat eivät nouse kohtuuttomasti. Vastapuoli odottaa voivansa korottaa vuokria ja toisaalta tehdä sen myötä lisää uusia vuokra-asuntoja.

Mielenkiintoista nähdä, pystyykö vuokralaisjärjestö vaikuttamaan hintatasoon. Toki Ruotsin vuokralaisjärjestö on vahva yli 500 000 jäsenensä kautta. (Naapurissa on puolet enemmän vuokra-asuntoja kuin meillä eli noin 1,7 miljoonaa.)

Etujärjestö on vahva vaikuttaja myös valtiovallan suuntaan. Konradssonin mukaan he tekevät yhteistyötä yksityisten vuokranantajien kanssa saadakseen vuokra-asuntojen tuottamiseen korkovähennysoikeuden kuten omistusasumisessa on. Sen asian etenemiseen ei Konradsson osannut vielä sanoa aikataulua, mutta oli toiveikkain mielin siksi, että valtiovarainministeri on kuulemma jo myöntänyt, että asiassa on selkeä epätasa-arvo.

Vuokralaisten etujen valvonta on niin Suomessa kuin muualla Euroopassa selvästi tarpeellista yhä edelleen. Pohjoismaissa ei ehkä tarvita enää perusoikeuksien ajamista kuten esimerkiksi itä-Euroopan maissa, mutta esimerkiksi yhdentyvä Eurooppa tuo selvästi esiin uuden tyyppisiä asioita, joissa tarvitaan edunvalvontaa. Ruotsin kantelu on hyvä esimerkki siitä.

Suomessa Vuokralaisten Keskusliitto vaihtoi juuri nimensä Vuokralaiset ry:ksi. Ajatuksena on uudistaa ilmettä ja kertoa sen myötä vuokralaisille, että he ovat ajassa pysyvä, kaikkien vuokralaisten etujärjestö. Hyvä niin, sillä vaikka monet vuokranantajat ovat hyvin valveutuneita ja noudattavat yhdessä sovittua Hyvää vuokratapaa, niin poikkeuksiakin löytyy.

Neuvontatyö on tärkeää ja toisaalta meilläkin tarvitaan asiantuntijaa, joka ottaa kantaa myös yhteiskunnallisella tasolla vuokra-asumiseen. Sitä ei voi jättää ihan pelkästään yksityisen Vuokraturvan varaan. Toivoisin, että isot vuokra-asuntoja omistavat yhtiöt ryhdistäytyisivät ja alkaisivat sekä tekemään uusia vuokra-asuntoja että puhumaan vuokralla asumisen puolesta.

Vaarana on, että polarisoituvassa yhteiskunnassamme vuokra-asuminen jää vain kaikkein heikoimmin toimeentulevien asumismuodoksi. Se ei ole kenenkään etu.