Tilaa RSS-feed
Currently browsing

maaliskuu 2013

Vuokra-asumisen rooli vaarassa heikentyä

Hallituksen asuntopoliittisessa uudistuspaketissa esitetään, että valtion tukemien vuokra-asuntojen lainoitusvaihtoehdoksi tulisi uusi, 20 vuoden rajoitusajat sisältävä malli. Tähän saakka 40 vuoden mittaiset rajoitukset ovat tarkoittaneet muun muassa sitä, että asunnot ylläpidetään omakustannusperiaatteella ja asukasvalinta sekä vuokrataso on säännelty. Rajoitusten alaisten asuntojen avulla ei saa kerätä yritykselle voittoa, mikä luo hyvän pohjan …

Yrittääkö SAK väistää asuntopoliittista vastuutaan?

SAK on huolissaan asuntopulasta (HS 16.3.) ja esittää, että valtion tukeman asuntotuotannon rajoitusaikoja pitäisi lyhentää, jotta tuottajat tekisivät kohtuuhintaista asuntotuotantoa. SAK kannattaa myös sitä, että valtio tekisi uusia asuntoja Kruunuasuntojen kautta, koska se olisi SAK:n mielestä hyvä, suhdanteista riippumaton toimija tuohon hommaan. Mihin on kadonnut VVO hoitamasta tuota samaa tehtävää? …

Yleishyödyllistä VVO:ta on vaikea korvata

SAK:laiset ammattiliitot perustivat VVO:n vuonna 1969 saadakseen jäsenilleen kohtuuhintaisia asuntoja yleishyödyllisin periaattein. Nuo liitot omistavat yhä suuren osan VVO:sta, mutta yrityksen tahtotila on selvästi muuttunut. VVO:lla on kuitenkin 40 000 asunnostaan noin puolet valtion tuella rakennutettuja vuokra-asuntoja, jotka pitää muun muassa ylläpitää omakustannusperiaatteella ja vuokrataso on säännelty. Niiden kautta ei saa …